Welkom Profiel Producten Nieuws Contact Adres en route
 
 

Brevo doneert i.v.m. haar 25-jarig jubileum

Maatschappelijke betrokkenheid

In het kader van haar 25 jarig jubileum in het jaar 2007 heeft Brevo er voor gekozen geen grootschalige activiteiten te organiseren maar naast de uitgave van een speciaal jubileumblad een aantal donaties te doen aan goede doelen en non profit organisaties. Wij hopen dat toekomstig jubilerende bedrijven dit voorbeeld volgen en daarmee hun betrokkenheid met de maatschappij tot uiting brengen.

Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid
Brevo werd benaderd door Ruud van Eeren van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid met de vraag hoe en of Brevo kon assisteren met een goede voorziening voor de afzuiging van uitlaatgassen in de garage voor de ambulances van de vestiging Zwijndrecht. Ruud rijdt zelf op de ambulance. De achterliggende vraag was of Brevo dit kon op basis van sponsoring. Nu wordt Brevo, waarschijnlijk net als elk bedrijf, zeer regelmatig benaderd voor een bepaalde vorm van sponsoring maar deze vraag had wel heel direct te maken met één van de specialismen van Brevo namelijk Geovent uitlaatgas afzuigsystemen. Binnen het budget van de Ambulancedienst blijkt niet altijd ruimte voor investeringen of verbeteringen die het personeel ten goede komen. Personeel dat dag en nacht klaar moet staan om bij calamiteiten de medemens zo snel mogelijk eerste hulp te bieden. Binnenkomende verzekeringsgelden dekken alleen de werkelijk gemaakte kosten als men voor een ongeval moet uitrukken maar, zoals Ruud zegt, is er geen enkele financiële dekking als een ambulance uit moet rukken voor een persoon die met een “biersyndroom” laveloos op straat ligt. Zo kreeg Ruud al veel hulp van bedrijven uit de omgeving onder andere bij de bouw van een overdekte fietsenstalling voor het personeel en een keuken met inbouwapparatuur om tijdens de lange diensten hun hapjes en drankjes te kunnen verzorgen. Alles werd zelf door Ruud en zijn collega’s in vrije uren gemonteerd.

Bij het wegrijden of terugkomen van de ambulances komen steeds uitlaatgassen in de opstelruimte van de voertuigen waar men na een rit altijd nog geruime tijd bezig is met het weer gereedmaken van het voertuig voor een volgende calamiteit. En al die tijd staan de ambulancebroeders in de uitlaatgassen van hun eigen voertuig. Brevo heeft daarom geheel belangeloos een geavanceerd uitlaatgassysteem geleverd en samen met Ruud geïnstalleerd. Het betreft een afzuigsysteem met twee Geovent railkanalen van 4,5 meter met slangtrolleys en slang die met het uitrukkende voertuig meerijden en op enig moment automatisch ontkoppelen.

Meer informatie www.adzhz.nl

 
Diabetesvereniging Nederland
De Diabetesvereniging is de grootste patiëntenvereniging van Nederland met bijna 60.000 leden. De Diabetesvereniging Nederland behartigt de belangen van alle mensen met diabetes, geeft informatie over diabetes en biedt lotgenotencontact. Daarnaast helpt men mensen met diabetes een normaal en actief leven te leiden door voortdurend te pleiten voor betere diabeteszorg bij overheid en zorgverzekeraars en door het bieden van voorlichtingsmaterialen en activiteiten als cursussen, gespreksavonden, symposia, educatieve weekeinden en weken. In Nederland hebben zo’n 850.000 mensen diabetes, waarvan er 250.000 dat nog niet weten.

Elk jaar komen er 65.000 mensen met diabetes bij. Brevo heeft een donatie gedaan aan de Diabetesvereniging als bijdrage in de kosten voor één van de activiteiten die men jaarlijks organiseert.

Meer informatie www.dvn.nl

Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis
In het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam staat het kind centraal. Een team van artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en vrijwilligers zet zich dagelijks in om de kinderen een zo goed mogelijke behandeling te geven. Voor een optimale begeleiding van de ouders, onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en ontspanning van de kinderen, zijn aanvullende middelen nodig. De Stichting Vrienden van het Sophia is speciaal opgericht om deze extra gelden bij elkaar te brengen. De Stichting Vrienden van het Sophia zet zich in om een aantal projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg te realiseren die op het wensenlijstje van het jaar 2007 staan. De donatie van Brevo zal worden aangewend als bijdrage in de kosten voor wetenschappelijk onderzoek. 

Meer informatie www.vriendensophia.nl

Alzheimer Nederland
Nederland telt ongeveer 250.000 mensen met dementie. De belangrijkste en meest bekende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. Bij mensen met dementie gaat het functioneren van de hersenen langzaam maar zeker achteruit. Zij worden in hun dagelijks leven steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Een zorg die jaren achtereen, soms 24 uur per dag, wordt volgehouden. Alzheimer Nederland komt op voor de gezamenlijke belangen van mensen met dementie en hun familie en wijst de weg in het doolhof van de zorg bij dementie. Alzheimer Nederland stimuleert de overheid, verzekeraars en instellingen om de juiste voorzieningen te treffen en neemt waar nodig zelf initiatief. Door financiering van wetenschappelijk onderzoek hoopt Alzheimer Nederland dementie en de ernstige gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. Met een donatie doet Brevo een bijdrage in dit wetenschappelijk onderzoek. 

Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl

De Dierenbescherming
De Dierenbescherming is met een achterban van 200.000 mensen (leden, donateurs en vrijwilligers) de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. Bijvoorbeeld door de bio-industrie aan de kaak te stellen. En door plaats te bieden aan duizenden 'dakloze' huisdieren. De Dierenbescherming werkt ook hard aan verbetering van de (Europese) wetgeving en probeert diervriendelijk (koop)gedrag te stimuleren. 'Kids for Animals', de jeugdafdeling van de Dierenbescherming draagt daar met educatie en acties aan bij. Van de Dierenbescherming hebben wij in ons jubileumblad een gratis advertentie opgenomen zodat deze instelling extra onder de aandacht komt van 3.000 lezers.

Meer informatie: www.dierenbescherming.nl

De Zonnebloem
De Nationale Vereniging de Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd. Het gaat dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn. De 38.500 vrijwilligers bij de Zonnebloem geven samen dat wat in de maatschappij steeds minder geboden wordt: aandacht. In totaal leggen de vrijwilligers een miljoen huisbezoeken per jaar af. Gezelschap en een goed gesprek staan bij deze ontmoetingen centraal. Dikwijls wordt er ook iets ondernomen: een wandeling, een bezoekje aan een museum, even naar de bakker. Uitstapjes die voor veel mensen gewoon zijn, maar voor zieken en gehandicapten heel bijzonder.

De Zonnebloem organiseert ook excursies en evenementen. Zo gaan zieken en lichamelijk gehandicapten bijvoorbeeld regelmatig naar een pretpark, de dierentuin of naar een belangrijke voetbalwedstrijd. Verder organiseert de Zonnebloem jaarlijks ongeveer 180 rondvaarten met een aangepaste rondvaartboot door de grachten van Amsterdam. Brevo sponsort in haar jubileumjaar één van die tochten waar 52 Zonnebloemgasten kunnen genieten van een heerlijk dagje uit.

Meer informatie: www.zonnebloem.nl Feestdagen 2020

Ons bedrijf zal wegens o.a. nationale feestdagen in 2020 op de volgende dagen gesloten zijn:

Tweede Paasdag 13 april 2020
Koningsdag 27 april 2020
Hemelvaartsdag 21 mei 2020
Vrijdag na Hemelvaartsdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Tussen Kerst en Nieuwjaar 25-12-2020 tot 04-01-2021

Vrijdagsluiting

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag 08:30 tot 17:15 uur. Op vrijdag sluiten wij om 15:00 uur.